Pallet nhựa PL 15
prev
  • Pallet nhựa PL 15
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xuất xứ : Việt Nam

Pallet nhưa mới- PL 15

Kích thước:1100 x1100 x 125 mm