Pallet nhựa PL 16
prev
  • Pallet nhựa PL 16
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xuất xứ : Việt Nam

Pallet nhưa mới- PL 16

Kích thước:1200 x1200 x 150 mm