• CÁCH SỬ DỤNG XE NÂNG AN TOÀN

    CÁCH SỬ DỤNG XE NÂNG AN TOÀN

    Vị trí chỗ ngồi có thể được điều chỉnh về phía trước và phía sau. Thanh trượt chỗ ghế ngồi được tách ra bằng cách sử dụng cần điều chỉnh, phía trước và phía sau chỗ ngồi có thể được điều chỉnh.