• NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐIỆN

    NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐIỆN

    Bình điện hoạt động do sự kết hợp 02 thành phần cấu tạo của bản cực âm dương và chất điện phân để sản sinh ra điện năng.